Young Makers Lab – STEM Education (6) - DBP - [Wrocław]

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Zapraszamy na prowadzone w American Corner warsztaty dla wszystkich uczniów w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia są bezpłatne, skierowane do grup szkolnych.

Warsztaty są realizowane w 3 blokach: środowisko, energia i technologia. Zajęcia mają poszerzać wiedzę dzieci z zakresu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), uczyć logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, szukania kreatywnych sposobów na osiągnięcie celu, zdolności manualnych i uświadomić uczestnikom, dlaczego ekologia jest ważna.

Podczas zajęć dzieci
samodzielnie wykonują roboty, programują, konstruują użyteczne przedmioty. W zależności od zainteresowań uczestników i potrzeb szkoły, zajmujemy się również edukacją ekologiczną, budowaniem obwodu elektrycznego lub drukiem 3d. Dzięki wspólnemu majsterkowaniu dzieci dowiadują się, jak na co dzień dbać o środowisko i troszczyć się o najbliższe otoczenie, segregując odpady, oszczędzając energię i wykorzystując twórczo niepotrzebne lub popsute przedmioty.

Proponowane tematy zajęć
  • Mały elektryk
  • Roboty
  • Junior Architect
  • 3R – ReduceReuseRecycle
- - - - - - - - - - - - - -
Zapisy: tel. 71-3352215, e-mail .
Uwaga! W czasie prowadzonych w dziale warsztatów dostęp do półek i możliwość zwrotu/wypożyczenia materiałów mogą być ograniczone.
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl