Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Portal Kultura Dostępna nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników Portalu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Portalu Kultura Dostępna Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania Portalu. Podstawą do gromadzenia danych jest zgoda Użytkownika.

Jawne Dane Osobowe

Na Portalu Kultura Dostępna nie publikuje się Jawnych Danych Osobowych. Pod pojęciem Jawne Dane Osobowe rozumiane są dane osobowe udostępnione na Portalu, widoczne dla innych użytkowników.

Cookies

Niektóre obszary Portalu Kultura Dostępna mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.