XIV Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”, od pierwszej edycji w 1995 roku, poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii przez sztukę teatru, integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, estetyce aktorstwa niepełnosprawnych, wreszcie dyskusji na temat miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym teatrze.
Festiwal, zgodnie z naszą ideą, nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych, jest miejsce dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, zarówno dzieci, jak i dorosłych a także grup integracyjnych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
"Zadanie współfinansowane ze środków celowych Miasta Łódź"

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie pos.lodz.pl