wystawa IMPERATYW

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
IMPERATYW
5 listopada - 11 grudnia 2020
Galeria Miejska we Wrocławiu
Wstęp wolny
Organizatorzy wydarzenia: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Galeria Miejska we Wrocławiu
 
 
Od 5 listopada wnętrza Galerii Miejskiej wypełnią dzieła polskich artystów. Na prezentację złożą się rysunek, szkło, realizacje fotomedialne, tkanina, obiekty przestrzenne oraz instalacje. Ekspozycja potrwa do 11 grudnia 2020.
 
Ideą przyjętą przez kuratorów wystawy IMPERATYW jest zaprezentowanie dokonań sześciu oryginalnych postaw twórczych. Wśród nich znalazły się te, które ugruntowały już swoje trwałe miejsce w historii sztuki współczesnej, a także artyści, których dokonania wykazują zdeterminowaną ideowo twórczość, która miała już szansę na pozytywną weryfikację.
 
Znany cytat Immanuela Kanta "niebo gwiaździste nade mną a prawo moralne we mnie" odwołuje się do jego definicji "imperatywu moralnego": "Postępuj zawsze według takiej zasady, co do której chciałbyś, aby stała się powszechnym prawem". O ile pojęcie imperatywu poznawczego wywiedzione z kantowskiej teorii poznania stało się dyrektywą współczesnej nauki (metoda matematyczno-empiryczna), o tyle przez analogię, imperatyw artystyczny budzi wiele wątpliwości. Zgromadzenie pod konarami pojęcia "imperatyw" twórczości szóstki artystów: Andrzeja P. Batora, Łukasza Bergera, Łukasza Gierlaka, Stacha Szumskiego, Igora Wójcika oraz, przede wszystkim Wacława Szpakowskiego, to postawienie pytania czy imperatyw artystyczny chroni twórczość przed ulewą otaczającej rzeczywistości, czy może ściąga na nią grom z jasnego nieba.
 
Kuratorzy ekspozycji: Manfred Bator, Mirosław Jasiński
 
Szczegóły na temat idei wystawy: http://galeriamiejska.pl/wystawy/00859_imperatyw
 
 
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl