Wystawa czasowa "Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka" + Wystawa stała

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Prawobrzeżna Warszawa, PRL i czas powolnej przebudowy. Wystawa „Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka” pozwoli Ci podejrzeć ulice, podwórka i zakamarki dzielnicy sprzed 50 lat. To wtedy rozpoczął się proces przemian, który do dziś nie został zakończony.

Na kilkudziesięciu czarno-białych fotografiach zobaczysz architekturę i jej detale, ale również portret ludzi żyjących w często niełatwych warunkach.

Razem z autorem podejrzysz codzienność toczącą się na podwórkach, ulicach i bazarze. Krystyniak, który wychował się w kamienicy przy ulicy Ząbkowskiej, podszedł do pracy reportersko, a dzięki osobistemu podejściu udało mu się uchwycić autentyczny, często intymny obraz życia dzielnicy.

Albert Krystyniak uwiecznił też przykłady architektury, na której najlepiej widać było upływający czas. Na zdjęciach zobaczysz m.in. rejony Portu Praskiego, ulicy Ząbkowskiej i Nową Pragę. Uwagę autora przykuwały elewacje kamienic z ubytkami tynku, skutym detalem, resztkami balkonów.

Cykl zamykają zdjęcia ukazujące nowobudowane bloki, często kontrastowo zestawione z widokami wyburzanych lub wciąż zamieszkałych starych praskich budynków.

Opowieść o przemianach dzielnicy uzupełniają archiwalne materiały, w tym wycinki pasowe o budowie osiedli przy Panieńskiej, Białostockiej, czy na Szmulowiznie oraz plany przebudowy centrum dzielnicy z Biura Projektów Budownictwa „War-Cent”.

Autor Albert Krystyniak (1939), to związany z fotograficzną grupą „Fakt” artysta plastyk, ceramik, fotograf, pedagog, z wykształcenia prawnik. Urodził się w 1939 roku w Warszawie. Tuż po wojnie zamieszkał w niewielkiej kamienicy przy ulicy Ząbkowskiej, gdzie spędził dzieciństwo. W latach 1973–1976 kilkukrotnie wracał na Pragę, by fotografować jej architekturę oraz lokalną społeczność.

Wystawa jest dostępna dla Osób z Niepełnosprawnością ruchu.
Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od ul. Kępnej.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl