Wystawa "Jerzy Świątkowski. Malarstwo, rysunek, grafika"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

-
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Wodna 3/5
86-300 Grudziądz
13

W piątek, 9 października 2020 r. w salach grudziądzkiego Muzeum otwarta zostanie wystawa "Jerzy Świątkowski. Malarstwo, rysunek, grafika". Wystawa prezentowana będzie w Gmachu Głównym Muzeum do 27 grudnia 2020 r.

Jerzy Świątkowski jest jednym z głównych przedstawicieli polskiego neoekspresjonizmu, nurtu którego początków można upatrywać w późnych latach 60. XX wieku, a którego pełen rozkwit nastąpił w latach 80. ubiegłego stulecia. Neoekspresjonizm powstał w opozycji do popularnego wówczas konceptualizmu, minimalizmu i abstrakcji geometrycznej, jako swoista emanacja indywidualnego doświadczania rzeczywistości. Agresywne, nasycone kolory, „rzucone” na płótno w pozornie niedbały sposób, wyrażać miały uczucia, a nade wszystko krytyczny ogląd i osobiste widzenie świata, ilustrując raczej spontaniczne emocje niż konkretne idee. Twórczość Świątkowskiego, bezkompromisowa i niekiedy sarkastyczna, operująca śmiałymi środkami twórczego wyrazu, jest rodzajem plastycznego komentarza, malarskim głosem sprzeciwu, stanowiącym znakomity przykład sztuki sugestywnej, przyjmującej znamiona barwnej metafory, która niesie wartości poznawcze o nas samych i o współczesnym świecie. To malarstwo wyrosłe z doświadczeń Nowej Ekspresji, wynikające z buntu i głębokiej refleksji, krytyczne, choć poetyckie i liryczne, które w równym stopniu zachwyca, co mierzi, prowokując do myślenia i współodczuwania. Na wystawie w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi eksponujemy ponad pięćdziesiąt prac artysty, obrazujących jego stosunek do codzienności i wydarzeń politycznych, wykonanych przy użyciu różnych technik i środków plastycznego wyrazu, bowiem zaprezentowane obrazy olejne, rysunki, pastele i grafiki to tylko część tego bogatego dorobku. Jerzy Świątkowski podkreśla zawsze swoją artystyczną niezależność i autonomiczność względem mechanizmów rynkowych, ocenianych przez niego nader krytycznie, traktując samą sztukę i proces twórczy jako przestrzeń rozrachunku i surowej oceny.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeum.grudziadz.pl