WYPRAWA W ŚWIAT SZTUKI - warsztaty interdyscyplinarne z elementami twórczymi dla dzieci

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Serdecznie zapraszamy uczniów klas czwartych i piątych na cykliczne „Wyprawy w świat sztuki”.

Są to warsztaty twórcze z elementami historii sztuki – zajęcia, które uczą, bawią
i pozwolą nabyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również zastosować ją w praktyce, rozbudzając kreatywność i rozwijając zdolności manualne dzieci. Tematyka spotkań będzie poruszała takie zagadnienia, jak wielcy mistrzowie sztuki, epoki, nurty, malarstwo, architektura oraz rzeźba. Cykl zajęć będzie znakomitym uzupełnieniem wiedzy z zakresu historii sztuki i historii oraz rozwinięciem umiejętności twórczych.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mdkkoszutka.pl