WYKŁAD ONLINE |Ruchy przed burzą. Stare Miasto w przededniu i po wybuchu wojny. Andrzej Skalimowski. BudujeMY!

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

W drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku trwały prace nad sanacją warszawskiego Starego Miasta. Przystąpiono do rekonstrukcji dawnych murów obronnych, opracowywano dekoracje kamienic rynkowych, lokowano na Starym Mieście instytucje kulturalne. Działania te przerwał wybuch wojny i polityka niemieckiego okupanta, który miał własną wizję wobec warszawskiej starówki.

Prowadzący: dr Andrzej Skalimowski jest historykiem, absolwentem Instytutu Historycznego UW. Specjalizuje się w historii społecznej PRL, historii architektury oraz dziejach odbudowy Warszawy. Pracuje w Dziale Naukowym Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Członek redakcji miesięcznika „Nowe Książki”. Stypendysta Fundacji Kerstenów, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską (2017). Jego książka Sigalin. Towarzysz odbudowy otrzymała Nagrodę im. Karola Małcużyńskiego przyznawaną przez ZAiKS za twórczość w dziedzinie varsavianów, zdobyła wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka oraz została nominowana do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.
https://ciz.muzeumwarszawy.pl/wydarzenia/budujemy-ruchy-przed-burza-stare-miasto-w-przededniu-i-po-wybuchu-wojny/

Wykład odbędzie się w ramach programu „BudujeMy!”, który upamiętnia 75. rocznicę rozpoczęcia odbudowy stolicy, a tym samym zakończenia II wojny światowej.
Program finansuje Urząd m.st. Warszawy.
https://muzeumwarszawy.pl/budujemy-rocznica-odbudowy-warszawy/

Czas trwania spektaklu: 75 minut

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl