WYKŁAD ONLINE | UNESCO: Parki Narodowe w Stanach Zjednoczonych - szczególne miejsca na liście UNESCO i co jeszcze? Wykład dr Doroty Rucińskiej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Z Południa na Północ: piękno i zagrożenie
Wykład będzie spojrzeniem na przyrodę Stanów Zjednoczonych nie koniecznie od strony historii kolonizatorów tego kontynentu. Które miejsca warto zobaczyć i dlaczego? Dlaczego warto pamiętać, że piękna przyroda to nie tylko bogactwo i zachwycające piękno, ale i zagrożenia? Parki Narodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki to niezwykłe miejsca na Ziemi. Niektóre z nich zostały uznane za wspólne dobro ludzkości i stanowią obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego (UNESCO). Obecnie w samych Stanach Zjednoczonych jest ich 24, w tym jeden zagrożony. Miejsca te odwiedzają co roku miliony turystów, często nie wiedząc o tym, że obszary te podlegają również zagrożeniom naturalnym.

Prowadząca: dr Dorota Rucińska
Geograf, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografi i, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) – Katedra Geografi i Regionalnej i Politycznej, WGSR UW. Od początku swej pracy zawodowej związana z Wydziałem Geografi i i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, stawiając swe pierwsze kroki w Zakładzie Geografi i Regionalnej, obecnie pracownik Katedry Geografi i Regionalnej i Politycznej.
https://ciz.muzeumwarszawy.pl/wydarzenia/poludnia-polnoc-piekno-zagrozenie/

Czas trwania spektaklu: 75 minut

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl