Wykład "The complete reneval of an old city museum: Historisches Museum Franfurt (2010–2018)"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Prelegent: dr Jan Gerhow, dyrektor Muzeum Historycznego Franfurtu.
Wykład w języku angielskim tłumaczony symultanicznie.

Jubileusz 120-lecia MHK / Muzeum w mieście. Miasto w muzeum.
Współczesne muzea miejskie stają się nie tylko depozytariuszami przeszłości, prezentując fenomen swojego dziedzictwa kulturowego. Bardzo często scenariusze wystaw, zmieniając geografię dotychczasowych zainteresowań, skupiają się na ilustracji teraźniejszych elementów synergii miasta. Nowe ekspozycje w muzeach miejskich stanowią rodzaj obywatelskiego forum, partycypacyjnej agory czy interdyscyplinarnej refleksji nad spuścizną miasta i współczesną palimpsestową przestrzenią, wychodząc daleko poza obręb white cube. Celem planowanego cyklu wykładów będzie próba podzielenia się doświadczeniami, jak te elementy realizowane są w kilku spektakularnych przestrzeniach projektów europejskich.
Wybrane egzemplifikacje stanowić będą również pretekst do debaty nad rolą muzeum w niezwykle dynamicznym krajobrazie współczesnych ośrodków europejskich, akcentując jego rolę w budowaniu złożonych i kosmopolitycznych społeczności oraz prospektywny charakter. Pojawią się również prezentacje ilustrujące zmianę w konstytutywnym postrzeganiu instytucji muzeum miejskiego na przykładzie krajowych odwołań.
Kuratorem wydarzenia jest Michał Grabowski (MHK).

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mhk.pl