Wolność - przywilej czy obowiązek?

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Celem projektu jest wzmocnienie tożsamości i uczestnictwa młodych osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami w kulturze oraz przypomnienie – poprzez udział w profesjonalnych warsztatach muzycznych czym jest wolność. Wartością dodaną projektu będzie stworzenie młodym osobom możliwości czynnego uczestnictwa w ciekawym wydarzeniu kulturalnym oraz wzrost wiedzy na temat drogi do wolności, jaką przeszło starsze pokolenie. Dzięki profesjonalnym indywidualnym oraz grupowym warsztatom uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności wokalnych, instrumentalnych oraz zaprezentowania własnej interpretacji wybranego utworu muzycznego w przestrzeni internetowej.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie fen.net.pl