Wolna Akademia Orońska - jubileuszowe spotkania ze sztuką i rzemiosłem artystycznym w Centrum Rzeźby Polskiej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Nazwa projektu odnosi się do tradycji rezydencji artystycznych rozpoczętych w Orońsku za czasów Józefa Brandta.
Współczesna odsłona Wolnej Akademii Orońskiej to cykl warsztatów, których głównym celem jest możliwość spotkań z artystami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zrzeszonych w organizacjach partnerskich, ponadto ukazanie potencjału tutejszych pracowni, uroków parku i okazałości kolekcji.
Projekt zakłada wsparcie i integrację różnych środowisk (seniorzy, młodzież, dzieci) oraz włączenie ich do wspólnego świętowania roku jubileuszowego CRP.
Warsztaty mają za zadanie przybliżenie sztuki współczesnej, stworzenie szansy na jej doświadczanie i wykorzystanie takich form i technik, jak snycerstwo, ceramika, grafika, różne techniki druku, kaligrafia, sitodruk, tkanina artystyczna, witraż. Tym samym program nawiązuje do orońskich tradycji, kunsztu artystów i rzemiosła artystycznego.
Hybrydowa forma działań ma umożliwić zarówno aktywność twórczą, jak i poszerzanie wiedzy teoretycznej. Celem jest przypomnienie historii orońskiej kolonii artystycznej, odniesienie się do polskich tradycji twórczych oraz aktywizacja do uczestnictwa w kulturze.
Uczestnicy stworzą prace związane z ich indywidualnym lub grupowym odbiorem sztuki, przyrody i samego Orońska. Zrealizowane pod okiem artystów projekty mają stanowić próbkę własnej kreacji artystycznej – pierwszą prezentację dzieł w przestrzeni galeryjnej, stać się debiutem podczas święta kultury, jakim jest oroński jubileusz. Prace będą pokazane w sferze publicznej w czasie podsumowania projektu i urodzin Orońska.
W ramach założonych działań pragniemy stworzyć przestrzeń do współpracy między sektorem oświaty a Centrum Rzeźby Polskiej, w promocję zaangażujemy aktywne organizacje pozarządowe i władze samorządowe. Dokumentacja działań będzie częścią pokazu podczas imprez plenerowych.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.rzezba-oronsko.pl