Wielkie zamienione na małe – Po prostu... Filharmonia!

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Środa, 13 lutego 2019
Sala Kameralna, godz. 19.00 (40’+40’)

L’ARMÉE DES ROMANTIQUES:
Rémy Cardinale fortepiano
Girolamo Bottiglieri skrzypce
Emmanuel Balssa wiolonczela
Program: Ludwig van Beethoven – II Symfonia D-dur op. 36, Trio fortepianowe B-dur op. 97 Arcyksiążę

Trio, które mogłoby być symfonią, symfonia, która stała się triem. Tak, to absolutnie możliwe. Należy na chwilę zapomnieć o pierwotnie zaproponowanych składach wykonawczych. Wówczas sama muzyczna materia objawi swoją uniwersalność. Formalne kształty czyli architektonika tria i symfonii są pokrewne – oparte na uniwersalnym wzorcu formy sonatowej.
Niecałe trzy tygodnie marca w 1811 roku zabrało Beethovenowi napisanie Tria fortepianowego B-dur op. 97 – jednego z najświetniejszych utworów kameralnych w dziejach muzyki europejskiej. Utwór dedykował bratu cesarza Austrii – arcyksięciu Rudolfowi. Adresat dedykacji zaistniał nie tylko na karcie tytułowej – jego tytuł posłużył Triu po prostu za „przezwisko”. Ów monarszy przydomek znaczy jednak więcej, wyraźne podkreśla nobilitowane miejsce dzieła. Wnioskować z niego można również, że sama materia jest symfonicznej niemal proweniencji. Siła spokoju emanuje z części pierwszej
(Allegro moderato). Rozbudowane scherzo (Allegro) tworzy seria retorycznych pytań i odpowiedzi, ogniwo powolne to świetne wariacje z „romantyczną” kodą. Ta ostatnia prowadzi do szlachetnego, tanecznego finału.

Dekadę wcześniej, w 1805 roku, ukazała się drukiem wersja na trio fortepianowe II Symfonii D-dur op. 36. Naukowcy spierają się, czy kompozytor był jej autorem – na karcie tytułowej tak stoi. Brakuje jednak ostatecznego dowodu. Nawet jeśli nie, to z pewnością opracowanie to Beethoven autoryzował. Przemiana Symfonii w Trio przełożyła się niewątpliwie na wymierne zyski; jej sukces poszedł chyba śladem popularności Symfonii, która podczas prawykonania podbiła serca publiczności.

BILETY: 15 zł (młodzież do 26 roku życia – wstęp po okazaniu ważnej legitymacji), 30 zł (bilet normalny)

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie filharmonia.pl