Wernisaż Wystawy Malarstwa i Grafiki "Znaki Proste" Leszka Sobockiego

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Ekspozycja przygotowana ze zbiorów
Leszka Sobockiego
Andrzeja Patrzyka
Europejskiego Centrum Solidarności.

Prezentowane na wystawie prace Leszka Sobockiego to komentarz artysty do rzeczywistości Polski lat 60., 70. i 80. Nie jest to jednak wyłącznie konstatacja o charakterze politycznym. Obrazy te nakłaniają do uniwersalnej refleksji nad kondycją człowieka poddawanego systemowi opresji i nacisku. Stosując skrótową, syntetyczną formę, a nade wszystko treści dalekie od schematu, autor sprawia, że wydźwięk jego prac jest ponadczasowy. Sobocki z perspektywy krytycznego humanisty buntuje się przeciwko zniewoleniu i upodleniu człowieka przez ustrój totalitarny. Jego głos w tej sprawie jest pełny ironii, kąśliwości i ostrości widzenia.

Leszek Sobocki (ur. 1934) jest malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, twórcą environments, eseistą i poetą. Jego twórczości nie sposób opisać bez uwzględnienia okresu aktywności w krakowskiej grupie WPROST (1966–1986). Współtworzyli ją młodzi artyści: Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki oraz Jacek Waltoś. Wbrew popularnej wówczas awangardzie, a co istotniejsze, wszechobecnej cenzurze i naciskom władz PRL, zdecydowali się wyrażać swój głos wprost, bez zawoalowania. Bezkompromisowo i konsekwentnie, choć każdy z nich na swój indywidualny sposób, ukazywali doświadczenia swojego pokolenia. Wprostowcy jako jedni z pierwszych artystów w Polsce lat 60. zrezygnowali z form abstrakcyjnych i tworzyli sztukę figuratywną, zaangażowaną.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.ecs.gda.pl