Wernisaż Inkunabuły w nowej odsłonie

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy na prezentację dwóch XV-wiecznych inkunabułów, które w bieżącym roku poddane zostały zabiegom konserwatorskim. Prezentacja odbędzie się w Sali im. Zbigniewa Herberta.

Książnica Pomorska zrealizowała zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie obejmowało konserwację dwóch inkunabułów zabytkowych ksiąg w języku łacińskim pochodzących z XV wieku. Pierwsza z ksiąg, Pantheologia jest dziełem Raineriusa de Pisis i wydrukowana została w Wenecji w 1486 roku. Natomiast druga, Sermones, jest tekstem Johannesa de Werdeny z roku 1489, pochodzącym z drukarni strasburskiej.

Pantheologia jest rodzajem teologicznej encyklopedii ujmującej ważniejsze pojęcia z tej dziedziny z przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne, zaś dzieło Johannesa de Werdeny to zbiór kazań przeznaczonych do wygłaszania w niedziele i święta.

Dzieła te, posiadające ponad pięćsetletnią metrykę, nie nosiły dotąd śladów jakichkolwiek zabiegów konserwatorskich. Niewłaściwe przechowywanie i przemieszczanie owych ksiąg na przestrzeni wieków, odcisnęło na obu egzemplarzach swoje piętno.

Projekt renowacji, realizowany w tym roku, obejmował pełną konserwację kart w blokach obu ksiąg oraz rekonstrukcję opraw z zachowaniem wszystkich oryginalnych elementów z XV wieku wraz z odtworzeniem brakujących zapinek i klamer spinających blok. Tak więc, po prawie 530 latach od wydania, księgi odzyskały swój dawny blask.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie ksiaznica.szczecin.pl