Wernisaż "Tworzywo w Szarym Ganku 2019 przegląd prac"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Wernisaż i wystawa jest prezentacją części dokonań plastycznych uczestników warsztatów w pracowni. Pracownia Tworzywo funkcjonuje w Pruszczu Gdańskim od września 2017r. Zajęcia wspomagają wszechstronny rozwój osobowości twórczej każdego uczestnika, kształtują wrażliwość na piękno, rozwijają smak estetyczny oraz gwarantują rozwój wrodzonych możliwości twórczych. Kształtują twórczą postawę wobec życiowych wyzwań, oraz dają możliwość zetknięcia się z różnymi technikami plastycznymi. Na zajęciach, w cyklu co tygodniowym uczestnicy mają możliwość szlifowania umiejętności rysunkowych, malarskich oraz rzeźbiarskich i graficznych. Każdy uczestnik konfrontuje swoje postrzeganie z różnymi kierunkami i prądami w sztuce, poprzez reprodukcje lub filmy związane z różnymi etapami sztuk plastycznych. Zajęcia prowadzone w kameralnych grupach dostosowanych wiekowo przez artystę plastyka i pedagoga Dorotę Ignatowicz - Wiśniewską
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer.