Warsztaty literackie dla dzieci ze spektrum autyzmu

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Od maja tego roku Fundacja Kolorowa Inicjatywa realizuje projekt, którego celem jest zapoznawanie uczniów ze spektrum autyzmu z literaturą poprzez wspólne czytanie, ćwiczenia i zabawę. Obecnie zajęcia odbywają się w formie online. Wraz ze zniesieniem obostrzeń związanych z epidemią warsztaty zostaną przeniesione do siedziby szkoły prowadzonej przez Fundację. Organizatorzy chcą pokazać, że autyzm nie jest przeszkodą dla rozumienia i przeżywania sztuki. Dzieci ze spektrum mogą być aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego jeżeli tyko stworzym się im do tego warunki.

Grant przeznaczony zostanie w dużej części na dostosowanie książek do specyfiki funkcjonowania dzieci z autyzmem. Tekst zostanie zilustrowany za pomocą piktogramów, które umożliwią uczniom lepsze zrozumienie i przetwarzanie tekstu. Choć głównym tematem projektu jest literatura, uczniowie zostaną także zaangażowani w inne formy sztuki i zabawy. Będzie na pewno dużo pracy z emocjami, zajęć plastycznych i ruchowych.

Przewidziana jest także integracja uczniów biorących udział w projekcie z dziećmi ze szkół dla osób neurotypowych. Odbędzie się ona na koniec przedsięwzięcia w formie spotkania, na którym dzieci ze spektrum autyzmu będą mogły zaprezentować swoje warsztatowe dokonania. Spotkanie integracyjne zaplanowane jest na grudzień bieżącego roku.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie kolorowainicjatywa.pl