VII Regionalny Konkurs Plastyczny MÓJ KRAJOBRAZ

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy VII Regionalnego Konkursu Plastycznego MÓJ KRAJOBRAZ pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Płockiego. Prezentowana jest twórczość uczniów kół plastycznych szkół podstawowych i gimnazjów powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Obejrzeć można prace wykonane w dowolnej technice plastycznej (z wyłączeniem technik komputerowych i zdjęć).

Doświadczenie poprzednich edycji wskazuje, że dzieci i młodzież chętnie wyrażają myśli w formie plastycznej, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność spojrzenia i radość z odkrywania otaczającego świata. Zaproponowany temat jest im bardzo bliski: przedstawienie w formie plastycznej osobistego świata, "wewnętrznego krajobrazu" - świata marzeń i wyobrażeń, ale również rzeczywistości otaczającej ich każdego dnia.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży szkół Mazowsza Zachodniego zademonstrowania umiejętności plastycznych, wyrażenia wrażliwości artystycznej, wykazania się twórczą aktywnością. Równie ważne jest też stworzenie uczniom możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców.

Prace konkursowe ocenia Jury VII Regionalnego Konkursu Plastycznego MÓJ KRAJOBRAZ, złożone z artystów plastyków i historyka sztuki - profesorów I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku (rok założenia 1993, szkoła bezpłatna, posiada uprawnienia szkoły publicznej). Wernisaż odbywa się w profesjonalnych warunkach sali wystawowej średniej szkoły artystycznej.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie szkolylogos.edu.pl