VI Salon Wiosenny - finisaż

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W programie m.in.:
- ogłoszenie wyników „Nagrody publiczności”
- artyści oprowadzają po wystawie.

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zaprasza na VI Salon Wiosenny 2019.
Ideą przewodnią Salonu jest prezentacja najnowszych prac artystów związanych z miastem oraz regionem tarnowskim. Prezentacja ma charakter otwartego konkursu, w którym Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Konkursowi nie towarzyszy hasło przewodnie. Pierwszym etapem jest kwalifikacja nadesłanych propozycji, etap kolejny to wystawa pokonkursowa w trakcie której zostaną wyłonieni laureaci. Pierwsza edycja Salonu miała miejsce w 2014 roku w nowej siedzibie Biura Wystaw Artystycznych – Pałacyku Strzeleckim. Od 2017 roku w konkursie mogą uczestniczyć nie tylko artyści zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, ale także twórcy niezależni, studenci uczelni artystycznych oraz osoby zajmujące się czynnie twórczością plastyczną. Zasadniczym kryterium uprawniającym do udziału w wystawie głównej jest odpowiedni poziom i jakość twórczej wypowiedzi. Tradycyjnie już nagroda główna Grand Prix to realizacja wystawy indywidualnej w salach BWA wraz z wydaniem autorskiego katalogu.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.bwa.tarnow.pl