Trzech zbójców

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

10

Rodzice Tosi umarli, została na świecie sama jak palec. Gdy wielki czarny powóz wiezie ją do sierocińca, w lesie napada na nich trzech strasznych zbójów. Tosia, która bardzo nie chce jechać do sierocińca, wymyśla sprytne kłamstwo, dzięki któremu zbóje - wcale nie tacy straszni! - zabierają ją do swojej kryjówki w lesie. Mała dziewczynka wniesie do ich świata dużo kolorów i radości. Tymczasem z sierocińca, w którym zła kierowniczka zmusza małe dzieci do pracy, ucieka dwóch chłopców. Błąkając się po lesie, trafiają na Tosię. I nie uwierzycie, na jaki wpadną pomysł! Wrócą razem do sierocińca, żeby pozbyć się wstrętnej kierowniczki i stworzyć tam prawdziwy dom dla samotnych dzieci.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl