Trylogia wojny – człowiek-zwierzę. Część pierwsza: Utopia

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Spektakl Zofii Schwinke i Kacpra Pilcha

Pierwsza część Trylogii wojny – człowiek-zwierzę w reżyserii Michała Siegoczyńskiego opowiada historię trojga młodych ludzi, których łączą skomplikowane relacje oraz chęć polepszenia kondycji człowieka we współczesnym świecie. Uciekają się jednak do metod, które nie są powszechnie uznawane za właściwe. Twórcy spektaklu podjęli próbę przeniesienia formy dokumentu filmowego na deski sceniczne. Odpowiadają na pytania, czym we współczesnym świecie jest terroryzm i gdzie leży granica walki w imię wyższych wartości. Czy istnieje miłość bez terroryzmu?

Historia o młodości, wolności i walce o idee.

Trylogia wojny – człowiek-zwierzę to próba stworzenia trylogii dramatów psychologicznych o relacjach międzyludzkich, słabości człowieka i jego miejsca we współczesnym świecie, znaczeniu szacunku i godności. Twórcy poruszając tematy: wojny i traum z nią związanych, celu wojny, którą prowadzimy w społeczeństwie każdego dnia – wojny z samym sobą, poszukiwania granic w relacji aktor – widz, aktor – postać, metod wprowadzania widza w akcję poprzez intrygę postaci i napięcie narracyjne, chcą sprowokować liczne pytania. To jest ich zdaniem najważniejsze, żeby przeprowadzając teatralne eksperymenty o człowieku, prowadzić dialog z widzem.

Najbliższe spektakle

25–26/05/2017 czwartek–piątek 20:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

19–20/06/2017 poniedziałek–wtorek 20:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie grotowski-institute.art.pl