Teatr cyrkowy Mongolfieri z Rosji, St.Petersburg

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych przedstawieniach grupy teatralno-cyrkowej MONGOLFIERI z St. Petersburga.

Do wyboru są godziny: 9.30 i 11.30
Bilety do nabycia w kasach WOK.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rezerwację biletów do 11 czerwca, na adres mailowy.

Mongolfieri to duże, wypełnione gorącym powietrzem balony.
Tak jak one, cyrk teatralny pragnie wznieść swoich uczestników i uwolnić ich od ciężaru dnia codziennego. Oferuje im sztukę cyrkową jako narzędzie do spoglądania na życie z innej perspektywy. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w tej niezwykle kreatywnej atmosferze, niezależnie od kulturowego pochodzenia.
Tu dzieci z ubogich rodzin, dzieci ulicy czy też dzieci ze środowisk zagrożonych przenoszone są do miejsca, w którym mogą odnaleźć artystyczne sposoby interpretowania swojego świata i osobistych problemów życiowych.

Lider grupy – Larisa Markina

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.wok.walbrzych.pl