Stacja Lemowo - interdyscyplinarny projekt edukacyjny

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Organizator: Stowarzyszenie EKSIT
Partner projektu: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
Mecenat: Gmina Miejska Kraków
Zapisy: https://www.sckm.krakow.pl/stacja-lemowo

Podążając śladami Stanisława Lema, zrodził się pomysł projektu edukacyjnego dla dzieci. Okiem obcego, kosmity chcemy przyjrzeć się naszej ziemi z dystansem, refleksją i zabawą. To pretekst, który ma inspirować uczestników do kreatywnych działań, rozwijać inwencję twórczą, fantazję, a także stwarzać okazję do pogłębiania relacji z samym sobą oraz z drugim człowiekiem. Chcemy przyjrzeć się naszej rzeczywistości z perspektywy wizji światów wykreowanych przez Lema w „Bajkach Robotów" i opowiadaniach. Poruszana problematyka to nie tylko wygląd światów i ich mieszkańców, ale przede wszystkim ważne kwestie moralne – dotyczące granic dobra i zła, ale co za tym idzie ładu i porządku społecznego. Ładu, który dzisiaj zdaje się tracić trwałe podwaliny wartości zapewniających dotychczasowe funkcjonowanie społeczności. To czas szybkich przemian. Trwająca pandemia znacznie przyspieszyła procesy technologiczne, m.in. te związane ze zdalnym porozumiewaniem się. Rozluźniła związki emocjonalne, wytworzyła nowe jakości komunikacji pracy i nauki.

Liczymy, że projekt edukacyjno-artystyczny zakorzeniony w duchu Lema, będzie pretekstem do stworzenia kosmicznego azylu, miejsca wspaniałej współpracy i zabawy dla dzieci, które zwłaszcza w tym czasie potrzebują spotkania i miejsca dla ekspresji swoich emocji i pasji.

Nadzór nad warsztatami sprawować będą specjaliści z poszczególnych dziedzin, będący jednocześnie pedagogami.

W ramach projektu Stacja Lemowo młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w sprecyzowanych grupach zajęciowych:

1. Orbita Teatralna
2. Cyrk z Księżyca
3. Orbita Muzyczna
4. Orbita Plastyczna
5. Orbita Filozoficzna
6. Orbita Technologiczna
7. Orbita Improwizacyjna.

Opis poszczególnych grup znajduje się na stronie: https://www.sckm.krakow.pl/stacja-lemowo.
Zapraszamy serdecznie!

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.sckm.krakow.pl