Środy nad książką: Mecenas „Solidarności”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Punktem wyjścia spotkań są książki dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

Na spotkania wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona,

***
5 czerwca 2019 (środa), godz. 17.00
Mecenas „Solidarności”
prowadzenie: dr Mateusz Palka

Spotkanie z mecenasem Jackiem Taylorem, obrońcą w procesach politycznych w stanie wojennym, poświęcone jego biograficznej książce Naprawdę trzeba było coś zrobić (wywiad-rzeka przeprowadzony przez Annę Machcewicz).

Książka wywiad–rzeka z mecenasem Jackiem Taylorem opowiadająca o czasach PRL-u i wolnej Polsce. Jacek Taylor praktykę adwokacką rozpoczął w roku 1968, a w latach 70. związał się z opozycją demokratyczną i występował jako obrońca w wielu procesach politycznych, broniąc działaczy solidarnościowego podziemia, m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1991–1997 był posłem na sejm z listy Unii Demokratycznej. W książce odpowiada Annie Machcewicz na pytania o swoją drogę życiową, wybory polityczne, przemiany w Polsce po 1989 roku. Na stronach wywiadu–rzeki pojawiają się najważniejsi ludzie ostatnich trzech dekad dziejów Rzeczypospolitej.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl