Smykowe Granie

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

20

Wykonawcy:
- Jolanta Gawryłkiewicz - śpiew, prowadzenie
- Miłosz Gawryłkiewicz - prowadzenie.

Smykowe Granie to spotkania z muzyką, tańcem i śpiewem dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz dla kobiet w ciąży, z wykorzystaniem metody prof. E.E. Gordona.
Dlaczego warto kontaktować małe dzieci z muzyką?
Dziecko, któremu śpiewamy, któremu prezentujemy dobrą muzykę, jeszcze zanim się urodzi, przynosi z sobą na świat potencjał uzdolnień muzycznych ukształtowany genetycznie i środowiskowo. Potencjał ten rozwija się nadal po narodzinach, jeśli kontynuujemy muzyczne oddziaływania. Praca z dzieckiem w tym okresie ma charakter kierowania (nie nauczania), czyli dostarczania dziecku odpowiednich bodźców. Dziecko jest po prostu „zanurzone w muzyce”. Dzięki obcowaniu z bogatym muzycznie środowiskiem dziecko wchłania „słownik muzyczny” i spontanicznie uczy się muzycznych prawidłowości tak jak uczy się mowy; uczy się audiować (myśleć muzycznie), tak jak uczy się myśleć wykorzystując język. Istnieje silna analogia między uczeniem się języka a rozwijaniem uzdolnień muzycznych. Okres prenatalny i wczesny postnatalny jest tutaj szczególnie ważny (tak jak przy uczeniu się mowy).

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.filharmonia.krakow.pl