Smyki na Kępie

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

20

Zajęcia muzyczne dla dzieci i rodziców odkrywające świat dźwięków. Spotkanie prowadzi Paweł Kos-Nowicki.
Dla dzieci w wieku 4-7 lat.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com