Śladami Soli ziemi czarnej - edycja V

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Projekt "Śladami Soli ziemi czarnej - edycja V" jest adresowany do grup wykluczonych w dostępie do kultury: osób niepełnosprawnych, ludzi starszych oraz dzieci i młodzieży, które z powodu silnych barier społecznych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego. Zakłada przeprowadzenie warsztatów filmowych, które pozwolą uczestnikom zapoznać się z tokiem realizacji filmu dokumentalnego oraz pogłębią ich wiedzę kulturalną i historyczną o regionie. Stanowi on kontynuację projektów "Śladami Soli ziemi czarnej", dofinansowanych w ramach Programu Kultura Dostępna w latach 2017 - 2020. Efektem zajęć jest stworzenie przez uczestników ich pierwszych etiud filmowych dotyczących historii Górnego Śląska, w szczególności Powstań Śląskich. W ten praktyczny sposób uczestnicy mają okazję do uczestnictwa w kulturze i uczczenia przypadającej w 2021 roku 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Podsumowanie projektu odbędzie się z udziałem uczestników projektu 10 grudnia 2021 r. o godz. 10.30 w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeumpowstanslaskich.pl