Skarby Fabryki Sztuk

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Oprócz przygotowywania i udostępniania wystaw, organizacji imprez plenerowych oraz przeprowadzania zajęć edukacyjnych prowadzimy również działalność muzealną. Tylko w minionym roku zgromadziliśmy 63 sztuki eksponatów. Eksponaty zakupujemy bądź też przekazują nam je darczyńcy. Łącznie posiadamy ponad 6 tysięcy muzealiów, są to zarówno eksponaty, jak również zabytki archeologiczne, plany i rzuty pozyskane z archeologicznych badań ratowniczych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Żarnowiec. Dotyczą one dziejów Tczewa i kultury kociewskiej. Możemy pochwalić się bogatą kolekcją prac twórcy kociewskiego Bogdana Lesińskiego. Eksponaty można zobaczyć na różnych wystawach: historycznych czy też etnograficznych. Najciekawsze, naszym zdaniem, muzealia obrazujące historię miasta postanowiliśmy wyeksponować w miejscu ogólnodostępnym, czyli w holu siedziby głównej przy ul. 30 Stycznia 4. Zwiedzający mogą zobaczyć kopię przywileju założyciela miasta – Sambora II, zabytki archeologiczne z fibulą na czele, jak również przedmioty codziennego użytku i pamiątki po dawnej Arkonie, która mieściła się właśnie w tym budynku. Pokazujemy również muzealia związane z jubileuszami miejskimi: 700-leciem i 750-leciem Tczewa. Największe zainteresowanie zwiedzających wzbudza pamiątkowa, dziewiętnastowieczna tablica i kapsuła czasu znaleziona podczas remontu mostu tczewskiego. Kapsuła, którą umieścił sam król pruski Fryderyk Wilhelm IV zawierała monety oraz dwa zwitki pergaminu - zostały one poddane konserwacji. Otwarcie skarbu nastąpiło w lipcu 2019 roku w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Prezentujemy również nagranie z tego wydarzenia. autorzy aranżacji: Józef Ziółkowski, Emilia Kalinowska, Dariusz Wałaszewski
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie fabrykasztuk.tczew.pl