SILNIEJSZE BEZPIECZNIEJSZE WARSZTATY Z SAMOOBRONY I ASERTYWNOŚCI DLA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ LUB WZROKU

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundacja Autonomia zapraszają na warsztaty z samoobrony i asertywności bazujące na metodologii WenDo.

Poczucie siły i sprawczości jest niezbędne, aby skutecznie zabiegać o poszanowanie praw kobiet. Tymczasem według badań RPO, 8 na 10 kobiet z niepełnosprawnościami doświadcza przemocy, która narusza ich godność. Dlatego w ramach wystawy „Kto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet” organizujemy warsztaty wzmacniające dla kobiet, które chcą:
- odzyskać swoją siłę
- swobodnie wyrażać swoje zdanie
- znaleźć odwagę i sposoby reagowania na krzywdzące słowa i zachowania
- poczuć się pewniej i być w swoim ciele, ze sobą
- poznać i przećwiczyć techniki fizycznej samoobrony
- poznać sposoby opanowania stresu i poczucia bezradności
- spędzić dobrze czas, pośmiać się i odpocząć
WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony opracowaną przez kobiety dla kobiet, która łączy formy samoobrony fizycznej i psychicznej. W zajęciach wykorzystujących metodologię WenDo mogą brać udział kobiety o różnym poziomie sprawności.

Warsztaty odbywają się w dwóch grupach:
11 grudnia - kobiety z niepełnosprawnością wzroku lub ruchu
12 grudnia - kobiety z niepełnosprawnością intelektualną

Zapisy prosimy kierować na adres muzeumdostepne@artmuseum.pl lub numer 577 006
290.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet i dziewczyn z niepełnosprawnościami” oraz programu Muzeum Dostępne dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie artmuseum.pl