PRZESTRZENIE MIĘDZYPRZESTRZENI

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Projekt „Przestrzenie międzyprzestrzeni” (Hommage á Otto Freundlich) odwołuje się do postaci wybitnego niemieckiego malarza, rzeźbiarza i teoretyka żydowskiego pochodzenia – Otto Freundlicha, który biograficznie powiązany jest z Polską, Niemcami oraz Francją. Wystawa, konferencja naukowa i towarzysząca jej monografia naukowa mają służyć przypomnieniu sylwetki oraz dorobku jednego z protoplastów światowej awangardy, a także ukazać jego twórczość w szerszym kontekście współczesnych praktyk artystycznych.

Organizatorom projektu zależy na odnalezieniu związków pomiędzy estetycznymi i konceptualnymi lejtmotywami twórczości niemieckiego artysty z początku XX wieku a sztuką polską i niemiecką doby dnia dzisiejszego.


Otto Freundlich – jeden z pierwszych przedstawicieli sztuki abstrakcyjnej i zapoznany antenata pierwszej awangardy – w swoich rozważaniach prowadzonych na kanwie kształtującego się modernizmu uważał, że sztuka czerpie swój sens i potencjał ze współzałożycielskiej triady „pierwiastka duchowego, nieorganicznego i organicznego”.


Projekt wystawy pt. „Przestrzenie międzyprzestrzeni” (Hommage á Otto Freundlich) z założenia odwołuje się do wypracowanych przez Otto Freundlicha koncepcji sztuki, która poszukuje symbolicznego spoiwa pomiędzy tym, co duchowe, nieorganiczne i organiczne, ale jednocześnie stanowi wyraz afirmacji dla egalitarnych wartości kultury otwartej na wielogłosowość i różnorodność. Nie mniej istotny jest również fakt, że artysta ten wywodzi się ze Słupska, gdzie wciąż mieści się jego rodzinny dom. Bezsprzecznie jest on dziś jednym z antenatów europejskiej tradycji kulturowej, co dla miasta oraz regionu jest nie do przecenienia.

Ekspozycja prac współczesnych artystów ma z założenia stanowić artykulację i egzemplifikację głównych wątków tematycznych i estetycznych, które uobecniły się w twórczości Otto Freundlicha oraz antenatów pierwszej awangardy. Wystawa „Przestrzenie międzyprzestrzeni” jest zarazem zapowiedzią i inauguracją ciągu artystycznych wydarzeń, związanych z twórczością Otto Freundlicha, które w kolejnym roku przyjmą formułę otwartego biennale sztuki.

Jakub Ciężki
Józef Czerniawski
Sabine Erhard
Silvia Fohrer
Grzegorz Hańderek
Rudolf Kaltenbach
Adrian Kolerski
Przemysław Łopaciński
Kathrin Ollroge
Michał Smandek
Arkadiusz Sylwestrowicz
Katarzyna Szymkiewicz
Paulina Walczak
Natalia Załuska

Kuratorzy: Roman Lewandowski i Edyta Wolska

 

Wystawa
10.07 – 29.09.2019
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
(CAT Ustka, Galeria Kameralna w Słupsku)

Wernisaż
10.07.2019

Galeria Kameralna (ul. Partyzantów 31a) w Słupsku / 17.00
Centrum Aktywności Twórczej (ul. Zaruskiego 1a) w Ustce / 19.00

Panel naukowy z udziałem teoretyków sztuki:
09.07. 2019 / 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce /

dr Mieczysław Juda
dr hab. Elżbieta Kal
dr hab. Irma Kozina
dr Roman Lewandowski
dr Roman Nieczyporowski

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie bgsw.pl