Przestrzeń obrazu lokalnie. Objazdowy przegląd filmowy

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W 76. rocznicę likwidacji żydowskiego getta w Wierzbniku - w ramach Dnia Pamięci - Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, od 26 do 28 października będzie gościć projekt objazdowego przeglądu filmów o tematyce żydowskiej "Przestrzeń Obrazu: Lokalnie". Projekt realizowany przez Żydowskie Muzeum Galicja, finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury.

26.10.2018
godz. 17.00 – wernisaż wystawy „Wszystkie drogi...” – Historie Żydów ocalonych z Zagłady.
godz. 18: 00 - Projekcja filmu „Droga Aszera”

27.10.2018,
godz. 18:00 - Projekcja filmu „Foxtrot”

28.10.2018,
godz. 18:00 - Projekcja filmu „Moos”

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com