Projekcja filmów wideo / Filipe Afonso

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zaprasza na autoprezentację z projekcją filmów wideo artysty rezydenta Filipa Afonso.

Spotkanie wyjątkowo odbędzie się w Bałtyckim Centrum Kultury w Ustce przy ul. Kosynierów 21a.

Filipe Afonso koncentruje się na zgłębianiu różnych form mediacji występujących pomiędzy ludźmi oraz tym, co widzą, myślą i czują. Zajmuje się także interakcją pomiędzy ludźmi a technologią oraz ulegającym obecnie zmianie sposobem dostępu do obrazów. Czasami autor skupia się na konkretnej postaci, zwykle jednak jego twórczość ma wymiar globalny i uniwersalny, nawiązując do lęków nękających współczesny świat, które zostają wyrażone za pośrednictwem wspomnianych wcześniej form mediacji.

Najnowsze prace Filipe obracają się wokół muzeów i archiwów. Za pomocą wirtualnych interfejsów, artysta przedstawia podróże i pielgrzymki do współczesnych celów wycieczek turystycznych, miejsc kultu i duchowości. Artysta zajmuje się rolą historii materialnej w erze cyfryzacji i bada jaki rodzaj indywidualnej, osobistej i ogólnej pamięci można odnaleźć w instytucjach i obiektach, które zostały usunięte z teraźniejszości. Równocześnie Filipe zajmuje się ulegającą niekończącej się manipulacji cyfryzacją, biorąc za punk wyjścia cyfryzację jako fikcję, jako znak, który świadczy, że skończyła się era dokumentacji. Poprzez badanie cyfrowych pozostałości medialnych, tak jak architekt badający starożytną świątynie podczas prowadzenia wykopalisk, artysta odtwarza rzeczywistość jako fikcję, z której pierwotnie powstała, aby pomóc nam poznać współczesną historię, tzn. otaczającą nas narrację oraz nieoczekiwane, osobiste więzi łączące ludzi dzięki historycznym miejscom i artefaktom, nawet jeśli globalizacja pozbawi ich namacalnych i emocjonalnych odniesień.

PROJEKCJE WIDEO:
2012 ATRACADOS - 11MIN
2013 WALK IN THE FLESH - 7MIN
2014 CAFE CHINES - 14MIN
2014 “PASOLINI FULL MOVIE” 2 - 3MIN

CAŁOŚĆ: 35MIN

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com