PORUSZENIE w sieci

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy na internetowe spotkanie z wystawą PORUSZENIE, będącą finałem projektu prowadzonego przez Muzeum, w którym uczestniczyły studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Na wystawie prezentujemy pary obiektów: wybrany przez młode artystki i artystów obiekt muzealny i pracę, która powstała w ramach tego projektu – artystyczną odpowiedź na kontakt z eksponatem.
http://www.muzeumazji.pl/wystawy-czasowe/poruszenie/

Zestawiając obiekty muzealne pochodzące z obszaru Azji i Pacyfiku z dziełami polskiej sztuki współczesnej młodego pokolenia, wystawa stawia pytania o definicje sztuki i jej miejsce we współczesnym zmieniającym się świecie.

Zobaczcie, źródłem jakich rozważań i inspiracji w życiu artystycznym są wizyty w muzeach i kontakt z ich kolekcjami. Przez kontakt z tymi doświadczeniami i refleksjami ujętymi w pracach młodych artystek i artystów, oraz własne, także wirtualne spotkania ze sztuką Azji i Pacyfiku, zachęcamy do przełamania istniejących stereotypów w postrzeganiu innych kultur.
Sprawdź, co Ciebie PORUSZY.

Zapraszamy na PORUSZAJĄCE spotkania online:
- spacer wirtualny po wystawie;
- 5 tematycznych oprowadzań w formie wideo;
- 5 filmowych spotkań z artystami, których twórczość inspirowana jest sztuką Azji;
- interaktywne oprowadzania dla dzieci prowadzone w trybie on-line.

Program projektu "PORUSZENIE w sieci" będzie dostępny już od 2 sierpnia na stronie: http://wystawa.muzeumazji.pl/
#Poruszeniewsieci

Materiały dostępne będą wraz z audiodeskrypcją i w tłumaczeniu na polski język migowy.

PORUSZENIE W SIECI jest projektem sfinansowanym w ramach programu “Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. #kulturawsieci

Koordynatorka projektu: Aleksandra Fudalej
Kuratorka: dr. Barbara Ewa Banasik

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie wystawa.muzeumazji.pl