Pole sztuki

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Projekt „Pole sztuki” został zrealizowany przez Dział Edukacji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach programu Kultura Dostępna i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obejrzyj nasze filmy warsztatowe na >>> https://youtu.be/VtENAU4mbaM

Jest to cykl spotkań warsztatowych z artystami w nietypowej formie. Sztuka filmu staje się tu pośrednikiem między uczestnikami projektu a prowadzącymi. Artyści występujący w filmach przedstawiają typowe dla swojej pracy techniki plastyczne – od starej fotografii i grafiki, poprzez film, aż po tzw. sztukę zaangażowaną i „rzeźbę społeczną”. Przekazują swoje przemyślenia na temat roli sztuki, dają szczegółowe instrukcje do wykonywania własnych prac. Medium filmowe staje się cennym źródłem inspiracji. Każdy odcinek jest emitowany na stronie Centrum Rzeźby Polskiej w zakładce „Edukacja” wraz ze szczegółowym scenariuszem zajęć. Film i scenariusz, uzupełniając się wzajemnie, stanowią zestaw materiałów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach w szkole, świetlicy, spotkaniu koła zainteresowań i przy każdej innej okazji, w której jest miejsce do zgłębiania własnej kreatywności.

W całym projekcie wyjątkową formułę przybrały warsztaty ze sztuki tzw. „nowych mediów”, gdzie przy użyciu komunikatora i własnych komputerów uczestnicy będą w czasie rzeczywistym tworzyć instalację audiowizualną pod okiem artystów (termin warsztatów ogłosimy już wkrótce).

W założeniu projektu współpraca między sektorem kultury i sektorem oświaty pozwala na realizację wspólnych celów. Dzięki aktywności nauczycieli i prowadzących powstają prace, które stają się częścią wirtualnej kolekcji CRP.
Przejdź do projektu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.rzezba-oronsko.pl