OPopatrz, popatrz! | Cykl działań dla dzieci, młodzieży i rodzin

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

OPopatrz, popatrz!
Cykl działań dla dzieci, młodzieży i rodzin
Kuratorka: Magdalena Kreis

▪️ W ramach cyklu odbędzie się 6 wydarzeń w 3 częściach:
OPowieści, OPóźnej porze, OPrzestrzeni.
▪️ Zapisy na wydarzenia: visit@openheim.org.
_______
OP ENHEIM otwiera się na młodych i najmłodszych!
OPopatrz, popatrz! to cykl zupełnie nowych działań w OP ENHEIM, skierowany do młodszej części publiczności i rodzin, towarzyszący wystawie „Formuła czasu” Angeliki Markul, który przygotowany został przez Magdalenę Kreis – twórczynię, edukatorkę i animatorkę, która od ponad 10 lat wymyśla i realizuje autorskie projekty w obszarze sztuki współczesnej i dizajnu.
Na sześć spotkań w OP ENHEIM złożą się trzy rodzaje aktywności:
> OPowieści - rodzinne czytanki dla najmłodszych i ich opiekunów
> OPóźnej porze – wieczorne spotkania twórcze o charakterze interdyscyplinarnym
> OPrzestrzeni – spacery przestrzenne dla młodzieży
Działania te poprowadzą znani artyści i edukatorzy wrocławscy: Tomasz Opania, Karina Marusińska, Natalia Gołubowska, Jan Pelczar, Agnieszka Kulińska i Sebastian Siepietowski.
▪️ HARMONOGRAM ▪️
9.07.2021, 17:00-18:30 (piątek)
OPrzestrzeni | „To na co patrzę, nie jest tym co widzę”
Prowadzący: Tomasz Opania
17.07.2021, 18:00-20:00 (sobota)
OPóźnej porze | „Portret – ślady czasu”
Prowadzący: Natalia Gołubowska
6.08.2021, 17:00-18:30 (piątek)
OPrzestrzeni | „Tu byłam / byłem"
Prowadząca: Karina Marusińska
8.08.2021, 12:00-13:30 (niedziela)
OPowieści | „Na pieńku z dinozaurami”
Prowadzący: Jan Pelczar
05.09.2021, 12:00-13:30 (niedziela)
OPowieści | „Pra-obrazy, pra-ruchy, pra-dźwięki”
Prowadząca: Agnieszka Kulińska
11.09.2021, 18:00-20:00 (sobota)
OPóźnej porze | „Opowieści ukryte w cieniach”
Prowadzący: Sebastian Siepietowski
______________
Organizator: OP ENHEIM
Mecenas Honorowy: Womak Holding SA
Projekt dofinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie openheim.org