Muzealne Spotkania Naukowe / Wykład "Nowe spojrzenie na dynamikę kultury w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie na przykładzie zespołów archeologicznych z rejonu Krakowa"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Dodaj do kalendarza Google
Muzeum Archeologiczne
Senacka 3
31-002 Kraków
odległość 128,5 km
wstęp wolny

Prowadzenie: Damian Stefański.

Muzealne Spotkania Naukowe to całoroczny cykl odczytów prowadzonych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Krakowie, prezentujący wyniki szerokiej i zróżnicowanej działalności Muzeum. Tematyką wykładów będą rezultaty terenowych badań wykopaliskowych, opracowywanie kolekcji i ich publikacje, naukowe projekty badawcze, projekty wystawiennicze, działalność edukacyjna i popularyzatorska, a także konserwacja i rekonstrukcja zabytków na potrzeby badań specjalistycznych i ekspozycyjnych.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.ma.krakow.pl