Mistyczny Tybet - wykład online

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Mistyczny Tybet
Zapraszamy na spotkanie na temat myśli zawartych w dziele "GŁOS CISZY", które wywodzi się z "Księgi Złotych Wskazań",
jednego z dzieł filozoficzno-mistycznych według którego uczniowie na Wschodzie rozwijali się wewnętrznie.
Znajomość zawartych w nim zasad była obowiązkowa w szkole misteriów.

Organizacja spotkania
Ze względu na panujące okoliczności wykład odbędzie się w przestrzeni wirtualnej, ale nie chcemy zapomnieć o jednej z ważnych idei, którą staramy się pielęgnować, a mianowicie o bezpośrednich kontaktach międzyludzkich. Z tego powodu, będziemy starać się abyście na wykładzie czuli się tak samo, jak w naszej siedzibie i uczestników prosimy o podobne podejście.

Aby się nam to udało potrzebne będą Ci:
Urządzenie z mikrofonem i kamerą internetową.
Aktualna wersja komunikatora Zoom
Stabilny dostęp do Internetu

Dlatego też
Warunkiem udziału w wykładzie jest włączenie kamery i transmisji wideo przez cały czas trwania spotkania.
Rekomendujemy korzystanie z podłączanych słuchawek i mikrofonu.
Planowany czas spotkania: wykład ok. 45min (max 60min) + 30 min na pytania, rozmowy, refleksje.
Ze względów technicznych liczba uczestników jest ograniczona.

Jeśli chcesz wziąć udział w wykładzie wyślij zgłoszenie na email: informacja@akropolis.edu.pl
lub wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie:
https://akropolis.edu.pl/wydarzenia/online/1586-mistyczny-tybet

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie akropolis.edu.pl