MAŁA AKADEMIA JAZZU

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

7

Zakończenie cyklu szkoleniowego Małej Akademii Jazzu.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mok.pl