Kwieciste Gwiazdy

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego

Patronat Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka

Stowarzyszenie „Dziecięce Artystyczne Koncerty Integracyjne Dajmy Dzieciom Uśmiech” zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe na koncert – spotkanie integracyjne pod hasłem „Dajmy Dzieciom Uśmiech z Teatrem Tańca Kwieciste Gwiazdy - Ekologicznie z Naturą”. Stowarzyszenie od lat organizuje cykle międzynarodowych spotkań integracyjnych na terenie całej Polski we współpracy z włodarzami gmin, miast, powiatów i województw.

Przed widzami wystąpi grupa niezwykle utalentowanych młodych tancerzy z Ukrainy, którą tworzą między innymi wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka z miejscowości Kiwercy. Prezentowany przez nich 60-minutowy program obejmuje ok. 15 układów tanecznych  (tańce ludowe z całego świata: polskie, ukraińskie, chińskie, hiszpańskie, indyjskie, łotewskie, irlandzkie, rosyjskie, brazylijskie itp./ balet klasyczny, taniec współczesny i towarzyski, etiudy taneczne, inscenizacje bajek). Ogromną atrakcją, oprócz kunsztu młodych tancerzy, są piękne kolorowe stroje dopasowane do każdego wyjścia na scenę. Stroje te są szyte i opracowywane we własnym zakresie przez tańczących artystów i ich opiekunów (choreografów i kostiumologów). Występy Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy”, bo tak po polsku nazywa się grupa, budzą zawsze wielkie emocje u zaproszonej publiczności. Gorące brawa towarzyszące zespołowi po każdym występie są świadectwem uznania i podziwu. Wiele miast w których odbyły się koncerty ponownie zapraszają zespól na inny termin, co jednoznacznie świadczy o dobrym przyjęciu. Już po raz drugi, w czasie koncertów Teatru Tańca, zaprezentują się wspaniali uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

Występy  odbędą się, w dniach 16 i 17 października 2019 r.  w Teatrze Starym w Bolesławcu o następujących godzinach (w zależności od liczby chętnych): 8.3o, 10.oo, 11.3o, 13.oo.

Prosimy o włączenie się poprzez uczestnictwo uczniów w formie tzw. „wolnych datków” w wys. ok. 10 zł, które można przekazywać w następnych dniach po koncercie – w razie potrzeby można otrzymać fakturę.

Państwa zaangażowanie zapewni środki umożliwiające organizację spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy, wsparcie Rodzinnego Domu Dziecka w Kiwercach poprzez zakup niezbędnych artykułów oraz finansowanie pobytu zespołu w Polsce.

Szczegółowe informacje i zapisy: tel. 887 969 300, e-mail : daki@vp.pl

https://pl-pl.facebook.com./dziecieceartystycznekoncertyintegracyjne/

ALIOR BANK : 30  2490  0005  0000  4500  3575  1128

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl