Krzysztof Rozpondek – "Perenne opus"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

7

Otwarcie nowych wystaw - sobota, 12 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00 w budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej

KRZYSZTOF ROZPONDEK. Perenne opus
Galeria Kaplica

Krzysztof Rozpondek (ur. 1961) jest absolwentem wrocławskiej PWSSP. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Obecnie prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest współorganizatorem interdyscyplinarnej grupy twórczej OŚcienia. Na wystawie poza tytułowym cyklem Perenne opus, zobaczymy także wybór kompozycji przestrzennych autora, zrealizowanych w ramach innych serii. Wszystkie są abstrakcyjnymi bryłami ceramicznymi, powstałymi jako efekt poszukiwania konsekwencji pomiędzy formą, a jej powierzchnią, jako wypadkowa istoty tworzywa i metody kształtowania, a także sposobu wypału. Prezentowane prace wykonane zostały przede wszystkim z mas szamotowych o urozmaiconej strukturze i barwie.

Kurator: Bogusław Dobrowolski

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.rzezba-oronsko.pl