KOBIETONY - wystawa malarstwa Doroty Kuźnik

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

KOBIET(ON)Y
Zapraszamy na wernisaż prac Doroty Kuźnik
26 lipca 2019 r. (piątek), godz. 19.00
Wystawa potrwa do 15 września 2019 r.
Galeria Sztuki Współczesnej BCK
Rynek-Ratusz, Brzeg (dolnośląskie)
kurator wystawy: Krzysztof Wałaszek

www.kuznikart.com

Źródłem inspiracji i fascynacji artystki są wczesny i dojrzały renesans, późny gotyk, XVI-wieczna sztuka Europy Północnej. Jej obrazy wpisują się przede wszystkim w nurt realizmu, tworzy też prace będące odwołaniem do poetyki modernistycznej, a jej refleksja na temat sztuki rozciąga się również na poszukiwania w kierunku malarstwa autotematycznego. Przez nawiązanie dialogu ze spuścizną sztuki dawnej artystka dokonuje reinterpretacji języka ikonograficznych schematów malarstwa przeszłości. Nie chodzi tu jednak o proste trawestacje czy kolejne redakcje malarstwa dawnych mistrzów a o redefinicje języka schematów ikonograficznych. Odniesienia do kanonów malarstwa dawnego odbywa się na zasadzie „puszczenia oka” do arcymistrzowskiej formy, bawienia się i żonglowania konwencjami i schematami obrazowania. Artystka często wchodzi w dialog oparty czasem na refleksyjnym, a niekiedy wręcz dowcipnym koncepcie czy postmodernistycznym żarcie. RZECZYWISTOŚĆ i ABSTRAKCJA spotykają się w jej pracach jako pozorne bieguny. Jej malarstwo jest nie tyle próbą pogodzenia tych światów, co uchwycenia tego momentu, w którym zaciera się granica między nimi. Dorota odwołuje się także do tradycji portretu trumiennego i konwencji portretu fotograficznego epoki wiktoriańskiej (tzw. portret fotograficzny z ukrytymi matkami „Hidden mothers”). W pracach Doroty Kuźnik wyrafinowanemu pięknu, towarzyszy podszyty niepokojem turpizm. Brzydota nie jest tu jednak zwyczajną prowokacją, lecz ma skłonić odbiorcę do poszukiwań i redefiniowania pojęć „piękna” i „brzydoty”. Malarstwo Doroty Kuźnik to nie „ładny obrazek”. Artystka często działa na widza celową deformacją bądź też bardzo odważnym tematem, nie pozwalając mu na poddanie się łatwemu pięknu. Wciąga odbiorców w grę, działa na emocje, skłania do refleksji i zachęca do własnych poszukiwań.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie kuznikart.com