JÓZEF MROTEK. Na skrzydłach fantazji

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

„Józef Mrotek. Na skrzydłach fantazji” to monograficzna wystawa malarstwa grudziądzkiego artysty i pedagoga Józefa Mrotka. Przypadający w roku ubiegłym jubileusz siedemdziesiątych urodzin znanego w Grudziądzu artysty stał się pretekstem do zaprezentowania jego barwnej twórczości, utrzymanej w stylistyce abstrakcji i surrealizmu.

Wpisanie twórczości Józefa Mrotka w konkretny nurt stylistyczny jest zadaniem niełatwym, bowiem jego barwne malarstwo wymyka się zbyt wąskim kategoriom i ciasnej typologii. Świat rzeczywisty łączy artysta z imaginacją tak płynnie, jak kolory na swych płótnach, na których pozorna abstrakcja zdradza swój realny rys, przetworzony jednakże tak dalece, że pierwotny punkt odniesienia staje się jedynie pretekstem dla barwnej feerii. Bogactwo kolorów, w którym zanurzony został świat – przepojony wrażliwością malarza, to przestrzeń niczym nieskrępowanej wyobraźni, gdzie urzeczywistnić się mogą najbardziej śmiałe projekcje umysłu. Pogodna i fantastyczna twórczość grudziądzkiego artysty jest osobliwą fuzją koloryzmu, surrealizmu i abstrakcji organicznej, wyrażoną w niepowtarzalny sposób. Z ogromnym wyczuciem operuje Mrotek plamą barwną, nadając jednakowoż swym obrazom treści o wiele głębsze – metaforyczne, symboliczne, poetyckie. Baśniowy świat jego obrazów zawiera ową refleksję, lecz przede wszystkim szczery zachwyt – zarówno nad urodą rzeczywistości, jak i potęgą ludzkiej wyobraźni. Fantastyczne rośliny, quasi-biologiczne kształty i trudne do jednoznacznej klasyfikacji struktury, zdradzają fascynację artysty niedopowiedzeniem, płynnością i wzajemnym przenikaniem. Forma i treść przedstawienia są więc ze sobą spójne, choć powstanie dzieła jest najczęściej wypadkową swoistej malarskiej intuicji i szczególnej emocji. Egzotyczne exempla flory, których próżno szukać w botanicznych atlasach, wypełniają podwodne ogrody, oniryczne zieleńce – nierealne i eteryczne, znane tylko Mrotkowi, który już od siedmiu dekad szybuje na skrzydłach swej fantazji. Ta podniebna wędrówka, znaczona śmiałymi, szerokimi pociągnięciami pędzla, wielobarwną smugą i metafizycznym światłem, oddala od banału codzienności, wiodąc w głąb ludzkiej wrażliwości. Malarstwo Mrotka ma bowiem tę niezwykłą zdolność poruszania najczulszych strun, budząc uśpione w nas dziecko, które z wrodzoną sobie niewinnością i ciekawością patrzy na otaczający świat. Tak właśnie na rzeczywistość spogląda Józef Mrotek, akcentując piękno i dobro – pozazmysłowe i konkretne zarazem, które wypełniają jego malarskie realizacje.

Józef Mrotek urodził się 13 marca 1950 roku w Wyrzysku. W latach 1964-1969 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Te kilka lat nauki pozwoliło mu na ukształtowanie podstaw warsztatu artystycznego, między innymi pod kierunkiem takich pedagogów jak Marian Turwid. Po zakończeniu edukacji w poszukiwaniu pracy trafił do Grudziądza, gdzie początkowo był zatrudniony w Dekoratorni Społem. Następnie od 1972 roku przez niespełna dwadzieścia lat pracował w grudziądzkim Muzeum w charakterze plastyka, m.in. aranżując wystawy. W latach 1976-1977 pracował jako nauczyciel reklamy w Szkole Handlowej i Liceum Zawodowym w Grudziądzu. W 1987 roku uprawnienia do wykonywania zawodu artysty-malarza uzyskał z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Poza działalnością artystyczną Józef Mrotek poświęcił się pracy z osobami niepełnosprawnymi, początkowo prowadząc zajęcia w Klubie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, a w późniejszym okresie pełniąc rolę instruktora w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Obecnie instruktor rysunku i malarstwa w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku.

„Józef Mrotek. Na skrzydłach fantazji” - Gmach Główny Muzeum, ul. Wodna 3/5
wernisaż: 03.09.2021 r. g. 17:00
wystawa czynna do 28.11.2021 r.

 

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeum.grudziadz.pl