II Ogólnopolski konkurs wokalny im. Stanisława Jopka - przesłuchania wojewódzkie

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy do udziału w Konkursie osoby uzdolnione wokalnie. Program Konkursu - utwory z repertuaru zespołu "Mazowsze".
Łódzki Dom Kultury jako Partner Konkursu w województwie łódzkim organizuje I etap przesłuchań.

Zwycięscy przesłuchań z I etapu zostaną zaproszeni do II etapu, który odbędzie się w siedzibie zespołu "Mazowsze". Laureaci Konkursu wystąpią podczas Koncertu Galowego wraz z Chórem, Baletem i Orkiestrą Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego.

Kategorie wiekowe:
- 8-13 lat
- 14-19 lat
- 20-25 lat
- 26+
Kandydaci mają obowiązek przygotować dwa utwory z repertuaru zespołu "Mazowsze" z podanej listy piosenek, w oryginalnej tonacji.

Nagrody:
I nagroda - 8 tys. zł,
II nagroda - 5 tys. zł
III Nagroda – 3 tys. zł.
Łączna pula nagród w konkursie to 83 000 zł.

Harmonogram konkursu:
Termin zgłoszeń: do 1 października 2021 r.
Przesłuchania w Łódzkim Domu Kultury: 4-5 października 2021 r.
Miejsce: Łódzki Dom Kultury
Kontakt: Rafał Songan tel. 797-326-173

Więcej informacji na stronie www.ldk.lodz.pl

II etap konkursu wraz z Koncertem Galowym:
24-27 listopada 2021 r.

Miejsce: Siedziba PZLPiT "Mazowsze" w Karolinie
26 listopada 2021 r. - warsztaty artystyczne i próba do Koncertu Galowego
27 listopada 2021 r. - Koncert Galowy, Ceremonia Przyznania Nagród

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com