Godzina ze sztuką w Zamku

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Projekt zainspirowany ogólnopolskim Dniem Wolnej Sztuki, który zakłada przybliżenie każdemu odbiorcy najcenniejszych zabytków kultury zgromadzonych w polskich muzeach. Nasz program rozszerza konwencję o comiesięczne spotkania, tak aby dzieła sztuki stały się częścią naszej codzienności, a zdobyte wiadomości i doświadczenia pozostawały w nas na dłużej i skłaniały do częstszych refleksji nad sztuką dawną. Godzina ze sztuką to pomysł na ciekawe spędzenie czasu i nietypowe poznanie zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Proponujemy, by zamiast szybko biec przez sale muzealne, zatrzymać się na dłużej przy wybranych obiektach. Jest wtedy czas na dyskusję, zadawanie pytań oraz pełną kontemplację i dogłębne zrozumienie dzieła, czyli odpowiedzenie sobie na nurtujące każdego pytanie: ,,co tak naprawdę artysta miał na myśli”.

Sztuka w służbie ideologii - Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

Czy sztuka powinna służyć Wielkiej Idei? Czy artysta może tworzyć w oderwaniu od polskiego "tu" i "teraz"? Czy dzieło powstałe w ścisłym kontekście historycznym może przejść na poziom sztuki uniwersalnej? Wspólnie poszukamy odpowiedzi na te wielkie pytania towarzyszące sztuce polskiej od wielu pokoleń.

Prowadząca: Monika Przypkowska
Zbiórka w Sieni Wielkiej

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.zamek-krolewski.pl