Globalizacja i indywidualność. Wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików 70 lat ZPAF 1947–2017

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wernisaż: 17.02.2017 godz. 18.00 wstęp bezpłatny.
MWW Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
Wystawa trwa do 14 kwietnia 2017

Muzeum Współczesne Wrocław i Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski zapraszają na wystawę „Globalizacja i indywidualność”.

Wystawa przedstawia wybór prac 53 twórców reprezentujących przegląd środowiska Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Idea wystawy jest formą dyskursu, reinterpretacji zagadnienia globalnej wioski w korelacji z indywidualnością w dobie współczesności. Terminu„globalna wioska” Marshall McLuhan (teoretyk mediów) użył w swojej książce „Galaktyka Gutenberga” („The Gutenberg Galaxy” ) z 1962 roku. Idea McLuhana nabiera nowego sensu, nowej formy i kształtu, w dobie rozwoju technologicznego, nowych mediów, demokratyzacji dostępu do mediów oraz procesów zachodzących współcześnie.

Fotografia, będąca jednym z mediów globalnej wioski, przez swoją powszechność, możliwość funkcjonowania przez inne media, internet, telewizję, film, billboardy, mass media itp. ujawnia to zjawisko, ale zarazem jest przykładem formy wypowiedzi, gdzie oryginalność, unikatowość, niepowtarzalność stanowią o wartości i jakości. „Globalizacja i indywidualność” są pojęciami złożonym, wielowątkowymi, wielopłaszczyznowymi, odnoszącymi się do zmian technologicznych, jak i do świadomości filozoficznej.

Wystawa prezentuje bogactwo różnorodnych postaw, konwencji, koncepcji artystycznych. Jest demonstracją złożoności i oryginalności tego środowiska w 70 rocznicę powstania ZPAF.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.wroclaw.pl