Fryderykowi na urodziny - kameralny wieczór z Chopinem

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Dodaj do kalendarza Google
Warszawska Opera Kameralna
Warszawa

Jerzy Maciejewski – fortepian
Andrzej Wróbel – wiolonczela

Polot, finezja, kunszt – w taki sposób najprościej można określić pianistykę wirtuoza, Jerzego Maciejewskiego. Solista, członek zespołów kameralnych, w tym autorskiego Tria Fortepianowego im. Ignacego Jana Paderewskiego, a także jeden z członków i współzałożyciel zespołu Camerata Vistula, swobodnie porusza się w muzyce wszystkich epok i czyni to zawsze z jednakowym, charakterystycznym dla siebie pietyzmem.
Jerzy Maciejewski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Marii Wiłkomirskiej (dzisiaj Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Jego talent szybko dostrzeżono, dzięki czemu w czasie studiów był wielokrotnym stypendystą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.
Kariera Jerzego Maciejewskiego przebiega trójtorowo, zarówno jako wykonawcy, pedagoga, jak i popularyzatora muzyki. Swą działalność artystyczną realizuje zarówno w sferze solistycznej, jak i kameralnej. W tej pierwszej bardzo istotna jest ciągła współpraca z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, a w jej ramach m.in. występy z licznymi recitalami w Żelazowej Woli, pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich oraz innych miejscach związanych z naszym kompozytorem.
Pianista uczestniczył w wielu renomowanych festiwalach muzycznych (m.in. w Dusznikach i Słupsku). Jest zapraszany do udziału w koncertach filharmonicznych w całym kraju, a także przez różne instytucje muzyczne za granicą. Koncertował niemal w całej Europie, Meksyku oraz Korei Południowej.
Z jednakową erudycją co chopinowskie dzieła, Jerzy Maciejewski interpretuje muzykę współczesną, niejednokrotnie dokonując światowych prawykonań.
Jest jurorem konkursów, wykładowcą kursów oraz klas mistrzowskich. Od lat zaliczany jest do grona najwybitniejszych znawców muzyki Fryderyka Chopina, a jego interpretacje zarówno krytycy, jak i melomani określają mianem wzorcowych, zbudowanych na dwóch fundamentach: wirtuozerii i erudycji. Podczas koncertu Jerzemu Maciejewskiemu towarzyszyć będzie zasłużony i ceniony wiolonczelista Andrzej Wróbel.

Czas trwania spektaklu: 60 minut

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl