FESTIWAL RADYKALNA KULTURA POLSKA 2021 / Michał Górczyński / Radical Polish Ansambl

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W Polsce A.D. 2021 wszyscy jesteśmy radykalni, czy tego chcemy, czy nie. Jesteśmy radykalni nawet, gdy tego nie wiemy. Jesteśmy radykalni także wtedy, gdy milczymy. Duch czasu? A może ukryta narodowa tęsknota? Wszak mimo ułańskiej fantazji oraz "krwi-nie wody" nie zwyciężyliśmy w żadnej rewolucji, nie skróciliśmy o głowę żadnego króla, nie podbiliśmy też ani jednej zamorskiej kolonii.
Skoro tak tęsknimy za Polską Radykalną, przyjrzyjmy się, jak taka Polska mogłaby wyglądać i brzmieć - oczywiście z perspektywy podwórka, izby, karczmy i gnojówki. Polskę imperialną opowiedzą nam Ziemowit Szczerek i słynna Hańba!. Polska awangarda zanurzona w odmęty chińskiej Rewolucji Kulturalnej wybrzmi w nowym projekcie Radical Polish Ansambl. Brzmienie pierwszych mazurków skomponowanych w marsjańskiej kolonii przedstawi Miłosz Pękala, a do słowiańskiego czasu snu przeniesie nas kolektyw KUST. O tym, że dawni wiejscy skrzypkowie byli pionierami free jazzu przekonają Michał Górczyński, Dominik Strycharski, Piotr Damasiewicz oraz zespół o tajemniczej nazwie Dżezbandyta.
Z kolei Tęgie Chłopy przedstawią premierowy koncert, który zniweczy ostatecznie metropolitalne aspiracje Wsi Warszawa. Na ich gruzach tańczyć będziemy do muzyki klubowej opartej na samplach z dawnej Lubelszczyzny. A w ramach Akademii Ludowej im. Tadeusza Sielanki pogadamy - z wybitymi teoretykami i praktykami - o wsi dawnej i współczesnej, prawdziwej i zmyślonej, tradycyjnej i kontrkulturowej.
W dniach 24-26 września zapraszamy do DZIKa; Pardon, To Tu oraz Komuny Warszawa.

26.09.2021/ Pardon, To Tu, Al. Armii Ludowej 14
19.00 Michał Górczyński – klarnet kontrabasowy, elektronika
Premiera albumu „Realms”
21.00 Polska Szkoła Kompozytorska
Wyk. Radical Polish Ansambl

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com