Festiwal Pieśni Patriotycznej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie
27.10.2019 r. o godz. 13:00

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie.
 2. Cel konkursu:
 • Popularyzacja pieśni o tematyce patriotycznej,
 • Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.
 • Promocja talentów.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być: solista, duet lub zespół, reprezentujące szkołę lub placówkę, osoby indywidualne.
 2. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa utwory, jednak w przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników Jury ma prawo ograniczyć prezentację do jednego utworu.
 3. Kryteria oceny wykonywanych utworów:
 • Dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu.
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.
 • Ogólny wyraz artystyczny.
 • Staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii).
 • Oryginalność interpretacji
 1. Organizator zapewnia nagłośnienie
 2. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do biura GCK do dnia 18.10.2019
 3. Więcej informacji w biurze GCK lub pod nr tel. 71 / 38-48-142
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl