Fatima

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

9

Trwa I wojna światowa. W niewielkim portugalskim mieście Fatima troje dzieci twierdzi, że objawiła się im Matka Boska, która przekazała im trzy tajemnice. Prawdę o tych wydarzeniach próbują ukryć zarówno nie dający w nie wiary rodzice dzieci i urzędnicy państwowi, jak i kościelni dostojnicy.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl