Ewa Bie­gas, Sta­ni­sław Na­pie­ra­ła, Grze­gorz Bie­gas 17. FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: 12 Pie­śni op. 22

Kon­stan­ty Gor­ski: 12 Pie­śni

Ewa Bie­gas, mez­zo­so­pran

Sta­ni­sław Na­pie­ra­ła, te­nor

Grze­gorz Bie­gas, for­te­pian

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl